Questions, comments, or just want to get my thoughts on something? I want to hear from you! Please drop me a note at matt_mail@imagine-magazine.org, and I’ll either answer it myself or find somebody who knows something about it. The lawyer guys say that I’m supposed to warn you that submissions are subject to editing for spelling, language, and protection of personal information. Meh!

Hi Everyone!

I’ll see you next issue;

~ Matty


Letters from our readers:

? Writes: Dear Matt…

Matt’s Reply: Hi …

***

? Writes: Dear Matt…

Matt’s Reply: Hi …

***

Elwyn Writes: Annwyl Matt, roeddwn i eisiau dweud gwaith da ar y Cylchgrawn a daliwch ati gyda’r gwaith da. Mae gen i gwestiwn i chi: beth ydych chi’n mynd i gael eich gwisgo ag ar gyfer Calan Gaeaf eleni? Cymerwch ofal

Matt’s Reply: Helo Elwyn! Diolch yn fawr am eich geiriau caredig. Mae gen i lawer o help gan rai o’r goreuon. O ran fy ngwisg Calan Gaeaf, pan fydd y rhifyn newydd yn cael ei ryddhau, byddwch yn ei weld ar y clawr. Gobeithio y byddwch chi’n dal i ymweld! (Google Translate Rocks!)

Published October 9, 2019